Tělové svíce - využití, indikace, návod k použití, laická diagnostika

Návod na používání tělových svíček

Pro aplikaci si vyhraďte nejméně 20 - 30 minut v klidném prostředí, kde nebudete rušeni a budete se cítit dobře. Připravte si svíci, zápalky nebo zapalovač, nádobu s vodou, případně pinzetu (pro odebrání ohořelé části plátýnka svíce), a pomůcku pro ochranu těla/pokožky (například gázu, papírový prstenec na svíčku nebo papírový kapesník apod.). Některé svíce mají vnitřní filtr, čímž zamezují propadání ohořelých zbytků svíce, přesto zvažte použití i přídavného, vnějšího filtru.

Pozor, vnější / přídavný filtr (ochrana), například papírový kapesník, musí být pečlivě složen (řekněme na polovinu až čtvrtinu) a nesmí přijít do kontaktu s ohněm! Také lze spodní konec svíčky obalit vnější ochranou a zajistit gumičkou.

Ideálně pokud bude aplikaci asistovat druhá osoba, případně terapeut. Před samotnou aplikací doporučujeme vypít sklenici vody (zvýšený příjem tekutin) a zvolené místo/a lehce masírovat.

Ideálně: vložte do svíce svůj záměr (přání), tak jak jste zvyklí a zaměřte svoji pozornost na tento záměr a samotnou aplikaci.

Zapalte (Vy nebo asistující osoba) svíci na širším konci, zvolené místo na těle podložte prodyšným kapesníkem nebo gázou (některé druhy svící již obsahují ochranný filtr) a na toto místo přiložte KOLMO nezapálený konec svíčky. Nelze-li aplikovat svíčku rovně, musíte změnit polohu těla! Svíčkování je možno provádět v poloze vleže, v sedě i jiných polohách, důležitá je pohodlnost pozice těla a možnost kolmého umístění svíčky. Svíčku musíte Vy nebo asistující osoba jemně tlačit k tělu. Kouř nesmí ucházet po stranách svíčky! Pokud je potřeba, odklepněte v průběhu aplikace ohořelé zbytky svíce - plátýnko (nebo odeberte pinzetou a vhoďte do nádoby s vodou) a pokračujte v aplikaci. Také je možno přesunout svíci na jiné místo. Jakmile svíce vyhoří asi do dvou třetin (po rysku výrobce, případně 5-8 cm od konce) uhaste svíci v nádobě s vodou. Chcete-li dále diagnostikovat, zbytek svíčky rozbalte, případně vyklepejte. Po aplikaci tělových svíček byste měli být zhruba hodinu v klidovém režimu, aby mělo tělo čas regenerovat a došlo k vyrovnání.

Poznámka: je-li Vám osobně nebo víte-li jako asistující osoba, že aplikace na dané místo je extrémně nepříjemná, zkuste posunout svíčku o kousek dále, ideálně po orgánových drahách, ale jakkoli to cítíte, bude správně. Nedochází k tomu ovšem často. Svíce vytahuje škodliviny do poměrně velkého okolí i hloubky - cca 10 - 15 cm plošně a 7 cm do hloubky. 

Bezpečnostní pokyny a kontraindikace (kdy nepoužívat tělové svíce a kam nepřikládat) 

Nikdy nepřikládejte tělové svíce:

  • přímo do oblasti srdce,
  • na jakékoliv sliznice, oči, jazyk, genitálie apod.,
  • na otevřené nebo nezhojené rány, poraněnou kůži atd.,
  • na mateřská znaménka a jiné kožní útvary,
  • do uší - použijte menší ušní svíčky,
  • pooperační rány (stehy).

Tělové svíce nelze aplikovat v těhotenství, zejména na oblast břicha, u dětí minimálně do tří let věku a při alergii na včelí vosk/produkty. Také se nedoporučuje aplikovat tělní svíce na temeno hlavy (7 čakru).

Varování: Tělové svíce jsou určeny pouze k zevnímu použití a nenahrazují péči lékaře. Používejte vždy podle návodu a řiďte se bezpečnostními pokyny. Chraňte si vlasy a pokožku! Svíce nepoužívejte, pokud máte alergii na včelí vosk či jinou složku! Nedávejte svíce dětem bez dozoru. Při použití mějte vždy připravenou nádobu s vodou, kde můžete svíci uhasit. Používejte ochranný prstenec nebo jiný způsob ochrany před možným odpadnutím vyhořelé části. Svíčky aplikujte s pomocí druhé osoby nebo terapeuta! Vždy dohlížejte na průběh hoření, nepoužívejte svíci v blízkosti hořlavých předmětů, zamezte průvanu. 

Po ukončení aplikace, případně diagnostiky, zbytek svíčky spalte v otevřeném ohni, nebo pečlivě zabalte a zlikvidujte. Přítomné osoby by měly provést očistu těla, zejména rukou, případně "odpojení od daného tématu". Ale jako vždy, záleží jak to máte nastavené :)  

Indikace - kdy a na co tělové svíce použít

Využití tělových svící je opravdu pestré, nelze je určit prostým výčtem. Můžeme ale říci, že svíce lze obecně použít na místo, které bolí (s vyjímkou uvedenými výše), nebo pokud máte znalosti a zkušenosti s meridiány, pak lze využít samozřejmě i meridiánových bodů a drah. Pokud 

Čakrové svíce (na harmonizaci čaker), obvykle vyráběné v "základních" barvách čaker (západní pojetí), se aplikují přímo na čakru na těle.

Nejčastější indikace tělových svící a místa obvyklé aplikace

Upozornění: většina onemocnění nevznikla ze dne na den, není možno očekávat vymizení (byť jen příznaků) po jedné aplikaci. Obvyklá doba detoxu probíhá minimálně jeden měsíc, následně lze doporučit posílení účinku jednou aplikací za týden až 14 dní. Po zahájení většiny "alternativních"  terapií, včetně svíčkování, může dojít k subjektivnímu zhoršení příznaků, případně i dočasnému zhoršení "laboratorních statistik". Vydržte, mějte na mysli Váš záměr (cíl, přání), soustřeďte pozornost na vyřešení daného ("zcela zdravé plíce, žaludek"...) Upozorňujeme však, že jakékoliv použití technik svíčkování je na vlastní riziko a nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

Ideálně použijte intuici, na jaké místo svíci přiložit. Také lze využít signálů bolesti - kde Vás to bolí, tam bude to správné místo (pozor na výjimky aplikace). Dotaz NAHORU, kyvadlo či jiná technika také pomohou či vhodně doplní.

Níže popisujeme pouze nejzákladnější místa a způsoby aplikace, vhodně můžete využít znalostí meridiánových drah/bodů.

Frekvence použití tělových svící

Obecně lze stanovit podle závažnosti potíží a obsahu vypálené svíce (čím větší hrudky a/nebo nestandardně zabarveného popílku, tím je potřeba aplikovat častěji). 

Obvykle se svíce používají při prevenci jednou za týden až maximálně 14 dní, v případě očistného programu bez větších obtíží obden po dobu 14- 30 dnů dle výchozího stavu. Maximálně udávaná frekvence použití tělových svící při řešení fyzických nebo psychických obtíží - dvě na shodné místo na těle za den a 5 svící na celé tělo za den. 


Laická diagnostika vyhořelé tělové svíce (strusky - popílku)

Samotná tělová svíce po vyhoření vyprodukuje určité množství zbytků, a to podle použitého materiálu. Podstatné je ovšem vnímat specifickou barvu a strukturu zbytků, které byly vytaženy z těla a jsou po aplikaci obsaženy v popílku a současně vosku svíce.

Obsahuje-li zbytek svíce pouze malé kousky voskové barvy, jde jen o produkt hoření svíce.

Při použití kvalitní tělové svíce platí pravidlo, že větší množství popílku, strusky, hrudek či krystalům znamená větší (vyřešený) problém, zejména máte-li již s čím srovnávat (terapeuté, opakovaná aplikace).
 

Bílý popílek - obvyklý, měl by reprezentovat nějaké vytažené otoky, bakteriální nebo virové infekce.

Žlutohnědý až hnědý popílek či hrudky by mohl ukazovat na záněty v těle, v případě hrubší konzistence (hrudky) pak na dlouhotrvající, chronický zánět (různé příčiny).

Zelené hrudky -  ukazují spíše na hnisavé záněty v těle.

Šedé hrudky nebo vosk - písek nebo kameny v daném orgánu/těle.

Červené zbarvení - může ukazovat na problémy s krví, například sraženiny.

Krystalické formy -  ukazují spíše na emoční/emocionální problém.     

Skladování tělových a ušních svící

Svíce nemají v zásadě omezenu dobu použitelnosti, doporučujeme skladovat v suchu a chladu (pokojová teplota). Při vyšších teplotách může dojít k změknutí svíčky, stačí ji uložit na chvíli na chladné místo. Taktéž, vzhledem k obvyklému použití kurkumy, může dojít časem a atmosférickými vlivy k vyblednutí svíce, což není závadným stavem.

Nejčastější dotazy k použití / aplikaci tělových svíček

Lze tělové svíce aplikovat na zvířata?

Obecně řečeno ano, princip fungování je stejný. Svíce lze použít opět jen za dodržení  bezpečnostních podmínek. Problémem může být strach Vašeho mazlíčka z ohně - doporučujeme asistenci nejméně dvou osob, jedné, která provádí aplikaci a druhé, která o pečuje o zvířátko. Pokud je však zřejmé, že použití svíce vyvolává přílišný stres, rozhodně doporučujeme aplikaci předčasně ukončit.

Jaké ušní nebo tělové svíce použít na konkrétní problém?

V první řadě používejte prostě ty esence, které jsou Vám příjemné, řiďte se intuicí, případně použijte základní svíce bez esenciálních olejů. Inspirací Vám dále může být také tabulka od předního českého výrobce ušních a tělových svící Hoxi, kterou si můžete stáhnout například z našeho e-shopu.

Kdo může používat ušní a tělové svíce?

Prakticky každý, v případě dětí však doporučujeme aplikovat u dětí starších tří let. Vždy je nutné dodržet jednak návod k použití, jednak i bezpečnostní pokyny a zejména nepřikládat svíce na místa, kam nesmí být apikovány (viz návod). Ideální využití je, zejména u tělových svící, v kombinaci s dalšími terapeutickými metodami u terapeutů, léčitelů či masérů. 

Když nechám svíci vyhořet jen tak, bez aplikace, také tam zůstane popel - prášek - struska.

Ano, odpad vzniklý při hoření bude přítomen vždy, záleží ale na jeho objemu, konzistenci, barvě apod. Vše je jen o praxi, snadno si ověříte, že odpad po "čistém vyhoření" a vhodně provedené aplikaci je odlišný.

Prodej tělových svíček byl u nás již ukončen.