Základní informace o jednotlivých bylinách a dalších složkách používaných v aromaterapii, jako jsou  esenciální oleje, nosné oleje, bylinky, vonné směsi, esence apod. 

Upozornění: Na základě nařízení EP a Rady ES č.1924/2006 jakožto prodejci nemůžeme uvádět žádná neschválená výživová a zdravotní tvrzení k jednotlivým výrobkům. Musíme Vás tedy odkázat na volně dostupné zdroje, inspirací může být i tento náš bylinkář. Upozorňuje však, že informace obsažené na našich stránkách nebyly schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Vlastnosti, indikace a způsoby použití esenciálních olejů jsou získané jednak z vlastní praxe a dále z odborných knih či veřejně dostupných zdrojů. Neodpovídáme za správnost a úplnost informací, za jejich přesnost, včasnost ani úplnost, za důsledky spoléhání na tyto informace, ani za škodu eventuálně vzniklou v důsledku použití těchto informací. Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují osobní konzultaci s lékařem ani léčbu!


Nag Champa - tradiční vonná směs indického původu

Nag Champa - ve smyslu vůně - představuje tradiční vonnou směs indického původu. Její složení je u každého výrobce mírně odlišné a některé ingredience mohou být předmětem výrobního tajemství. Původně se jednalo o kombinaci květu champa (champaka, champak) ze stromu Magnolia Champaca (původně Michelia champaca), což je s ohledem na malou "výtěžnost" (rozuměj cenu) dnes málo pravděpobné, a dalších ingrediencí. Pokračování v článku