Dopravci: zkrácená doba uložení - boxy 46-48 hodin, výdejny max. 5 dnů. Doručení dle depa D+2 až D+4. BOXy mohou být vytíženy, doručení na jiné místo nemůžeme nikterak ovlivnit. Děkujeme za včasné vyzvednutí.  

Automatický sprej Freshmatic sada SVAŘENÉ VÍNO 250ml

POSLEDNÍ ŠANCE
175 Kč s DPH
Skladem
ks
(1 ks ihned k odeslání, více ks na dotaz)
AirWick

Nový automatický sprej (strojek) AirWick Freshmatic v sadě s náplní Svařené víno s Odor Stop technologií 24/7. Více

Kód produktu: 341217 Doprava a platba

Nový automatický sprej (difuzér) AirWick Freshmatic (tmavě šedý) v kompletní sadě s náplní Svařené víno 250ml (až 70 dní) s Odor Stop technologií 24/7.  Vůně přírodních esenciálních olejů. Inovovaný výrobek - k provozu vyžaduje pouze jednu tužkovou baterii.
Plně automatický výrobek díky kterému bude Váš domov provoněn až po dobu 70 dní (nejnižší nastavení) s jedinou náplní. Možnost nastavení intenzity vůně pomocí časového spínače. Vůni lze kdykoliv vyměnit za jinou vůní - používejte výhradně náhradní náplně Airwick Freshmatic. 
Automatický sprej Freshmatic neutralizuje pachy a uvolňuje dávky nepřetržité svěží vůně, takže Váš domov vždy nádherně voní. Stačí nastavit osvěžovač vzduchu na preferovanou intenzitu vůně (3 intenzity nastavení). 
 
Automatický strojek můžete pověsit na zeď nebo umístit na polici, skříň apod. Umístěte do výšky minimálně dva metry od podlahy.
 
Složení/alergeny: ethanol, propan, butan, molybdenan sodný, esenciální oleje. 

Bezpečnostní upozornění

Pokyny pro bezpečné používání. Důkladně si je přečtěte a uchovejte pro nahlédnutí v budoucnosti. Toto zařízení funguje na baterie. Zařízení smějí používat pouze dospělí. Zařízení nesmějí používat děti, ani osoby s omezenými senzorickými či duševními schopnostmi. Používejte pouze podle pokynů. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Užívejte v dobře větraných prostorách. Vypněte časovač před vložením náplně. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Používejte pouze náplně Airwick. Umístěte zařízení nad úroveň očí, nejméně dva metry od podlahy, Používejte pouze nenabíjecí alkalické baterie. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy, dle orientace plus mínus. Pokud baterie vytékají, okamžitě je vyjměte a s nimi i vytékající materiál. Baterie také vyjměte, pokud zařízení po delší dobu nepoužíváte. Jste-li pryč déle než týden, zařízení vypněte. Je zakázáno umísťovat zařízení poblíž nebo na zdroje tepla, otevřeného ohně, jakékoliv elektrické zařízení a na přímé slunce. Je zakázáno kombinovat baterie různých značek a druhů, vystavovat baterie vodě nebo vysokým teplotám, způsobovat zkrat, pokoušet se baterie dobít. Likvidace dle místních předpisů. Vyjměte baterie, prázdnou nádobu na aerosol zlikvidujte nebo dejte na recyklaci. Upozornění: žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. 

Extrémně hořlavý aerosol. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Návod k použití

Před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnutý (OFF). Před zapnutím difuzér natočte směrem od Vaší tváře. Po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůní. Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním, vdechováním může být škodlivé nebo smrtelné. Nevdechujte aerosoly.  Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. 

Zařízení vyrobeno v Číně, náplň ve Velké Británii (UK).

Barva Šedá
Materiál Plast
Obsah 250ml
Vůně Svařené víno
Původ Velká Británie, Čína
Typ Airwick (250ml)