Intenzivní čistič myček Somat 250ml

AKCE ! -15% DOPRODEJ POSLEDNÍ KUS
5 VONÍTEK do věrnostního systému

Henkel

Somat Intenzivní čistič myčky v praktické 250ml láhvi pro odstranění vodního kamene a mastných usazenin v celém prostoru myčky nádobí. Více

Kód produktu: 391891 Doprava a platba

Původní cena 64,90 Kč. Ušetříte 15% (9,90 Kč) 55 Kč s DPH

Skladem
ks
(1 ks ihned k odeslání, více kusů na dotaz)
Henkel

Somat Intenzivní čistič myčky v praktické 250ml láhvi pro odstranění vodního kamene a mastných usazenin v celém prostoru myčky nádobí. Více

Kód produktu: 391891 Doprava a platba

Somat Intenzivní čistič myčky v praktické 250ml láhvi pro odstranění vodního kamene a mastných usazenin v celém prostoru myčky nádobí. 

Somat Intenzivní čistič myčky odstraňuje vodní kámen a mastné usazeniny v myčce, na ostřikovacích ramenech a filtru – pro hygienickou čistotu. Při pravidelném používání (jednou za 3 měsíce) lze prodloužit životnost Vaší myčky. Praktická lahev Somat s háčkem je vhodná pro všechny myčky. Při používání čističe myčky prosíme nepřidávejte prostředek na nádobí, ani nenechávejte nádobí v myčce.

Složení/alergeny: Alkohol (C13-15), kyselina citronová, kyselina mravenčí.

Návod k použití

Myčku na nádobí zcela vyprázdněte. Odstraňte fólii z uzávěru láhve, bílý bod pod fólií musí zůstat neporušený. Následně vložte láhev do příborového koše uzávěrem dolů, případně ji zavěste na horní přihrádku určenou na nádobí. Ideální je použít celý mycí cyklus s nejvyšší teplotou (65°C-75°C).

Čistič se postará o čistotu a správné fungování myčky zevnitř, na vnějšek vám bohatě postačí hadříček a trocha mýdlové vody. Hlavně se jedná o tlačítka nebo dvířka od myčky ze strany. 
Bezpečnostní upozornění

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 Toxický při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

Obsah 250ml
Velikost bal. 1ks
Původ EU
Typ Somat