Komplet - elektrický strojek Joymax s náplní JASMÍN 25ml

AKCE ! -23%
9 VONÍTEK do věrnostního systému Český výrobek

Power Air

Automatický strojek - osvěžovač vzduchu JoyMax do elektrické zásuvky v kompletu s náplní Jasmín 25 ml. Více

Kód produktu: 340599 Doprava a platba

Produkt již není v nabídce
Power Air

Automatický strojek - osvěžovač vzduchu JoyMax do elektrické zásuvky v kompletu s náplní Jasmín 25 ml. Více

Kód produktu: 340599 Doprava a platba

Automatický strojek - osvěžovač vzduchu JoyMax do elektrické zásuvky v kompletu s náplní Jasmín 25 ml.

Strojek je určen pro vonné náplně značky JoyMax PowerAir. Strojek nepřetržitě rozptyluje Vaši oblíbenou vůni po domácnosti a intenzitu lze nastavit tak, aby vyhovovala Vašim potřebám. Náplň poskytuje až 80 dnů rozptýlené vůně po celém domě, v kanceláři, nebo jakémkoliv prostoru. 

Český výrobek.

Elektrokomponenty: 220-240V.

Obsah balení: elektrický strojek, náplň 25ml.

Návod k použití

Odšroubujte uzávěr lahvičky s náplní a lahvičku vložte do difuzéru. Zasuňte difuzér do zásuvky se správnými elektrickými hodnotami (230V ~ 50Hz). Pokud není difuzér používán, vyjměte jej ze zásuvky, a zajistěte ve svislé poloze. Před výměnou náplně nebo před čištěním vyjměte difuzér ze zásuvky. Na čistění difuzéru nepoužívejte rozpouštědlo nebo jiné čistící prostředky. Čistěte pouze jemným vlhkým hadříkem a nechte řádně uschnout před použitím. Nevyhazujte difuzér ani náplň do popelnice, odevzdejte k recyklaci.

Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič není určen pro používání osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem. Tento spotřebič je určen pro použití pouze s doporučenou náplní. Použití jiných látek může vést ke vzniku toxických výparů nebo ke vzniku nebezpečí požáru. Nedotýkejte se spotřebiče vlhkýma rukama nebo kovovými předměty. Nepoužívejte difuzér bez náplně nebo s prázdnou náplní. Nezakrývejte difuzér ručníky nebo jinými hořlavými předměty. Nepoužívejte difuzér v přítomnosti osob anebo zvířat v uzavřeném prostředí. Uchovávejte difuzér a náplň odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Nejezte a zabraňte kontaktu náplně s očima a kůží. V případě náhodného kontaktu náplně s očima nebo kůží omyjte velkým množstvím vody. 

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Složení/alergeny: Eugenol (ES 202-589-1), p-tert-butyl-aplha-methyldihydrocinnamic aldehyde (ES 201-289-8), Citronellol (ES 203-375-0), Coumarin (ES 202-086-7), Geranoil (ES 203-377-1). 

Datum spotřeby: 60 měsíců.

Parametry

Barva Bílá
Materiál Plast
Obsah 25ml
Vůně Jasmín
Původ Česká republika
Typ Joymax (25ml)