Leštidlo do myčky nádobí Finish Shine & Dry CITRÓN 400ml

AKCE ! -26% DOPRODEJ POSLEDNÍ KUS
5 VONÍTEK do věrnostního systému

Reckitt Benckiser

Leštidlo do myček nádobí pro odstranění mycího prostředku, zbytků jídel a vodních kapek Finish s citronovou vůní, 400ml. Více

Kód produktu: 391894 Doprava a platba

Původní cena 80 Kč. Ušetříte 26% (21 Kč) 59 Kč s DPH

Skladem
ks
(1 ks ihned k odeslání, více ks na dotaz)
Reckitt Benckiser

Leštidlo do myček nádobí pro odstranění mycího prostředku, zbytků jídel a vodních kapek Finish s citronovou vůní, 400ml. Více

Kód produktu: 391894 Doprava a platba

Leštidlo do myček nádobí pro odstranění mycího prostředku, zbytků jídel a vodních kapek Finish s citronovou vůní, 400ml.

Finish Leštidlo Shine&Dry je ideální prostředek na sklo a nádobí beze skvrn, které září diamantovým leskem. Účinkuje při oplachování a napomáhá odstranit jak mycí prostředek, tak zbytky jídla z nádobí. Dokonale odstraňuje vodní rezidua (kapky vody) a zanechává diamatový lesk. Účinkuje po dobu cyklu oplachování. Potěší vás příjemná citrusová vůně.

Bez ohledu na typ použitého detergentu může vaše myčka zanechat nádobí mokrým a ponechat skvrny na skle. Aby nádobí a sklenice byly opravdu suché a lesklé, může být potřeba je otřít nebo znovu omýt. Díky účinnému složení Finish leštidlo poskytuje o 100 % lepší schnutí* vašeho nádobí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. (2 x lepší schnutí v porovnání s mytím za použití pouze Finish All in 1 Max tablet do myčky nádobí, 50 °C ECO program, tvrdost vody 21 °dH).

Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi.

Složení/alergeny: Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block (CAS: 196823-11-7), natrium-(pkumensulfonát) CAS: 15763-76-5, směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 220-239-6] (3:1), CAS: 55965-84-9, zincum-di(acetát) CAS: 5970-45-6. 

Návod k použití

Pravidelně doplňujte do zásobníku na leštidlo ve Vaší myčce.
 
Bezpečnostní upozornění

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P280 Používejte ochranné rukavoce a ochranné brýle/obličejový štít. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Parametry

Obsah 400ml
Velikost bal. 1ks
Vůně Citrón
Původ EU
Typ Finish