DOVOLENÁ 3.-10.7.2022. Všechny nové objednávky budeme vyřizovat od 11.7. Děkujeme za pochopení.

DOVOLENÁ 3.-10.7.2022. Všechny nové objednávky budeme vyřizovat od 11.7. Děkujeme za pochopení.

Leštidlo do myčky nádobí Finish Shine & Dry Regular 800ml

AKCE ! -14% DOPRODEJ
12 VONÍTEK do věrnostního systému

Reckitt Benckiser

Leštidlo do myček nádobí pro odstranění mycího prostředku, zbytků jídel a vodních kapek na nádobí Finish Shine & Dry Regular, 800ml. Více

Kód produktu: 391885 Doprava a platba

Původní cena 144,90 Kč. Ušetříte 14% (19,90 Kč) 125 Kč s DPH

Skladem
ks
(1 ks ihned k odeslání)
Reckitt Benckiser

Leštidlo do myček nádobí pro odstranění mycího prostředku, zbytků jídel a vodních kapek na nádobí Finish Shine & Dry Regular, 800ml. Více

Kód produktu: 391885 Doprava a platba

Leštidlo do myček nádobí pro odstranění mycího prostředku, zbytků jídel a vodních kapek na nádobí Finish Shine & Dry Regular, 800ml.

Finish Leštidlo Shine&Dry Regular je ideální prostředek na sklo a nádobí beze skvrn, které září diamantovým leskem. Účinkuje při oplachování a napomáhá odstranit jak mycí prostředek, tak zbytky jídla z nádobí. Dokonale odstraňuje vodní rezidua (kapky vody) a zanechává diamatový lesk. Účinkuje po dobu cyklu oplachování. 

Bez ohledu na typ použitého detergentu může vaše myčka zanechat nádobí mokrým a ponechat skvrny na skle. Aby nádobí a sklenice byly opravdu suché a lesklé, může být potřeba je otřít nebo znovu omýt. Díky účinnému složení Finish leštidlo poskytuje o 100 % lepší schnutí* vašeho nádobí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. (2 x lepší schnutí v porovnání s mytím za použití pouze Finish All in 1 Max tablet do myčky nádobí, 50 °C ECO program, tvrdost vody 21 °dH).

Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi.

Složení/alergeny: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, konzervační prostředky (5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- methylisothiazol-3(2H)-on, kalium-l(E,E)-hexa-2,4-dienoát)l), natrium-(p-kumensul-ionát). 

Návod k použití

Pravidelně doplňujte do zásobníku na leštidlo ve Vaší myčce.
 
Bezpečnostní upozornění

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH 208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-2H)-on [ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Parametry

Obsah 800ml
Velikost bal. 1ks
Vůně Neparfém.
Původ EU
Typ Finish