Magická šiška s náplní ŠEŘÍK 40ml

5 VONÍTEK do věrnostního systému

General Fresh

Mechanický strojek Arola Magická šiška s náplní Šeřík o obsahu 40ml. Komplet rozprašovače a minispreje (náplně). Více

Kód produktu: 341469 Doprava a platba

Produkt již není v nabídce
General Fresh

Mechanický strojek Arola Magická šiška s náplní Šeřík o obsahu 40ml. Komplet rozprašovače a minispreje (náplně). Více

Kód produktu: 341469 Doprava a platba

Mechanický strojek Arola Magická šiška s náplní Šeřík o obsahu 40ml. Komplet rozprašovače a minispreje (náplně).

Magiczna Szyszka (magická šiška) je účinný a efektivní osvěžovač vzduchu ve spreji, určený pro vnitřní použití i do automobilu. Okamžitě eliminuje nepříjemné pachy, navodí atmosféru relaxace a zanechá po dlouhou dobu svěží aroma. 

Chemické složení/alergeny (náplň): viz šítek.  

Návod k použití

Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. Uschovejte návod pro další použití. Nasměřujte otvor šišky v horní části do místnosti směrem od sebe a stlačte vrchní část. Strojek uvolní dávku vonného plynu do prostoru. Po vypotřebování náplň vyměňte. 
 

Bezpečnostní upozornění

Extrémně hořlavý aerosol. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. 

Parametry

Barva Fialová
Materiál Plast
Obsah 40ml
Vůně Šeřík
Původ Polsko
Typ Arola (40ml)