Palmové svíčky ve skle jsou vyráběny z přírodního palmového vosku (oleje), jde tedy o přírodní produkt (na rozdíl od parafínu, který se získává zejména destilací ropy). Při spalování nedochází k k uvolňování sazí a nežádoucích zplodin (toxických těkavých organických sloučenin jako je aceton, benzen, toluen a dalších polycyklických aromatických uhlovodíků). Při používání svíček vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.