Palmové svíčky (z palmových vosků/olejů)

Palmové svíčky jsou vyráběny z přírodního palmového vosku (oleje), jde tedy o přírodní produkt (na rozdíl od parafínu, který se získává zejména destilací ropy). Při spalování nedochází k k uvolňování sazí a nežádoucích zplodin (toxických těkavých organických sloučenin jako je aceton, benzen, toluen a dalších polycyklických aromatických uhlovodíků). Palmové svíčky snadno poznáte podle povrchu, jejich struktura je značně krystalická a vždy originální. Palmové svíčky se vyrábění obvykle ručně, mohou být vyráběny jako samostatné stolní svíce, oblíbené jsou ovšem zejména jako vonné svíčky ve skle. Při používání svíček vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.